Εφαρμοσμενη Γενετικη και Βιοδιαγνωστικη
Βιοτεχνολογια-Μοριακη και Μικροβιολογικη Αναλυση Προϊοντων και Τροφιμων
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τίτλος σπουδών: ΜΔΕ στις Εφαρμογές στη Βιολογίας

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Τρόπος σπουδών: πλήρης φοίτηση

ECTS: 90 ECTS

1ο εξάμηνο: Μαθήματα

2ο εξάμηνο: Μαθήματα, Πρακτική Άσκηση, Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

3ο εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά ή Αγγλικά

Τοποθεσία: Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δίδακτρα: €1,500 ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο