Διδάσκοντες

 
Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Γκάνιας Κ., Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας

Μιχαλούδη Ε., Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας

Μπόμπορη Δ., Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας

Στεργίου Κ., Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας & ΕΛΚΕΘΕ

Τσίκληρας Α., Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας

 

Αμπατζόπουλος Θ., Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Αντωνιάδου Χ., Τομέας Ζωολογίας

Αντωνοπούλου Ε., Τομέας Ζωολογίας

Βουλτσιάδου Ε., Τομέας Ζωολογίας

Γιάγκου Μ., Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Γκούτνερ Β., Τομέας Ζωολογίας

Καλλιμάνης Α., Τομέας Οικολογίας

Καραΐσκου Ν., Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Λαζαρίδου Μ., Τομέας Ζωολογίας

Μιχαηλίδης Β., Τομέας Ζωολογίας

Μουστάκα Μ., Τομέας Βοτανικής

Παπαδόπουλος Α., Τομέας Ζωολογίας

Σγαρδέλης Σ., Τομέας Οικολογίας

Τριανταφυλλίδης Α., Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Τσιρίκα Α., Τομέας Βοτανικής

Χιντήρογλου Χ., Τομέας Ζωολογίας

 

Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Αλμπανάκης Κ., Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Κρεστενίτης Ι., Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Ανδρουλιδάκης Ι., Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

Λατινόπουλος Δ., 

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κάγκαλου Ι., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κορμάς Κ., Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΘ

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Βασιλοπούλου Β., Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Γιαννουλάκη Μ., Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Καραχλέ Π., Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

Μαχιάς Α., Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

Σωμαράκης Σ., Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

Τσαγκαράκης Κ., ΕΛΚΕΘΕ

Τσερπές Γ., Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Καλλιανιώτης Α., Ερευνητής ΙΝΑΛΕ

Κουτράκης Ε., Ερευνητής ΙΝΑΛΕ

Ορφανίδης Σ., Ερευνητής ΙΝΑΛΕ

Σαπουνίδης Α., Ερευνητής ΙΝΑΛΕ