Φοιτητές

2017-2018

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης (απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Δημήτριος Λαχουβάρης (απόφοιτος Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Portsmouth)

Αικατερίνη Λούφη (απόφοιτος Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ)

Βικτωρία Μπάσμπα (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Σοφία Σπυριδωνίδου (απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ)

Ιωάννης Τόδας (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Γεώργιος Χριστίδης (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

 

2016-2017

Δεν λειτούργησε.

 

2015-2016

Ιωάννης Γιώβος (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Μαρία Δεμερτζιόγλου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Ιωάννης Κεραμιδάς (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Δήμητρα Μαρμαρά (απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

2014-2015

Παναγιώτα Βαρσαμούδη (απόφοιτος Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ΠΘ)

Αμαλία Μηνά (απόφοιτος Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

Μαρία Παπαδοπούλου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Γεωργία Στάμου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Φανή-Φλωρεντία Σταυρίδου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)