Φοιτητές

2015-2016

Ιωάννης Γιώβος (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Μαρία Δεμερτζιόγλου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Ιωάννης Κεραμιδάς (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Δήμητρα Μαρμαρά (απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Παρασκευή Χαριάδου (απόφοιτος Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

 

2014-2015

Παναγιώτα Βαρσαμούδη (απόφοιτος Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ΠΘ)

Αμαλία Μηνά (απόφοιτος Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)

Μαρία Παπαδοπούλου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Γεωργία Στάμου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)

Φανή-Φλωρεντία Σταυρίδου (απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ)