General Information

Σκοπός

 Η γνώση των γεωλογικών, φυσικών και χημικών διεργασιών που συμβαίνουν στα

υδάτινα οικοσυστήματα και η επίδρασή τους στους οργανισμούς

 Ανάλυση του σχεδιασμού της έρευνας, των τεχνικών δειγματοληψιών στα

υδάτινα οικοσυστήματα

 Ο σχεδιασμός διαφόρων τύπων υδατοκαλλιέργειας καθώς και οι μέθοδοι και

τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικών με τις μονάδες και τους

οργανισμούς

 Η εφαρμογή μεθόδων διατήρησης της ευζωίας των υδρόβιων οργανισμών και η

ικανότητα αναγνώρισης και περιγραφής των συνθηκών που έχουν σημαντικές

επιπτώσεις στην υγεία τους.

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διάγνωσης και αντιμετώπισης των ποικίλων

καταστάσεων που προκαλούν καταπόνηση και γνώση των μεθόδων πρόληψης

και αντιμετώπισης τους.

 Η εφαρμογή της γονιδιωματικής και βιοτεχνολογίας στις Υδατοκαλλιέργειες.

 Στόχος είναι η κατανόηση των σύγχρονων γενετικών, κυτταρικών και μοριακών

τεχνικών που επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων, καινοτόμων, και πιο

ανθεκτικών προϊόντων από τις υδατοκαλλιέργειες.

 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση μιας

επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους),

 Η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με το περιβάλλον, γ) Μελέτες ανάλυσης

περιπτώσεων επιχειρηματικών εγχειρημάτων δ) Εργαστήρια, δ) Εκπόνηση

ομαδικού επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

 

Λαμβανόμενες δεξιότητες

 Δυνατότητα ταυτοποίησης των σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών σε

διάφορα ταξινομικά επίπεδα με χρήση κατάλληλων εργαλείων ταξινόμησης.

 Τεχνικές δειγματοληψίας και καταγραφής αβιοτικών παραμέτρων του νερού,

 Χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

 Σχεδιασμός διαφόρων τύπων υδατοκαλλιέργειας (εφαρμογή καινοτόμων

μέτρων).

 Πρακτική γνώση της αξιολόγησης της ποιότητας του σπέρματος ψαριών,

 Πρακτική γνώση εκτίμησης Γενετικών Παραμέτρων και Γενετικής Αξιολόγησης.

 Πρακτική γνώση των εφαρμογών, τεχνολογιών Μοριακής Γενετικής, στην

Γενετική Βελτίωση.

 Αναγνώριση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων και μορφών παρασίτωσης .

 Συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σχετικά

με την ευζωία των υδρόβιων οργανισμών.

 Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων.

 Ανάλυση συνεισφοράς γεννητόρων σε ιχθυοκαλλιέργειες.

 Δημιουργία μονοφυλετικών πληθυσμών.

 Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.