Entry Requirements & Selection Process

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (διαθέσιμη μόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του μεταπτυχιακού) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (διαθέσιμη μόνο στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο αντίγραφο)
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- σε έντυπη μορφή 
7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο)
8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους

 

Aντίγραφo της αίτησης και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλούν και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@bio.auth.gr αναγράφοντας ως θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ: κατεύθυνση».

 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

• Βαθμός πτυχίου (20%)
• Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με την κατεύθυνση (10%)
• Συναφής με την κατεύθυνση διπλωματική εργασία (20%)
• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%)
• Προσωπική συνέντευξη (35%)