Εφαρμοσμενη Γενετικη και Βιοδιαγνωστικη
Βιοτεχνολογια-Μοριακη και Μικροβιολογικη Αναλυση Προϊοντων και Τροφιμων
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τίτλος σπουδών: ΜΔΕ στις Εφαρμογές στη Βιολογίας

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Τρόπος σπουδών: πλήρης φοίτηση

ECTS: 90 ECTS

1ο εξάμηνο: Μαθήματα

2ο εξάμηνο: Μαθήματα, Πρακτική Άσκηση, Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

3ο εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά ή Αγγλικά

Τοποθεσία: Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δίδακτρα: €1,500 ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο


Προκήρυξη 2020 – 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή σαραντα πέντε (45) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός […]