General Information

Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ και η αλιεία απασχολεί άμεσα δεκάδες χιλιάδες άτομα και έμμεσα πολύ περισσότερα. Τα αλιευτικά δεδομένα καταγράφονται σε κάθε λιμάνι και στην πλειονότητα των σκαφών της Ελλάδας με ευθύνη των σχετικών ερευνητικών κέντρων (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ και Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΙΝΑΛΕ), ενώ παράλληλα εκπονούνται διαχειριστικά σχέδια και μελέτες στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Νερά και της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό σε αντικείμενα ιχθυολογίας, αλιευτικής βιολογίας, εκτίμησης ιχθυαποθεμάτων και διαχείρισης οικοσυστημάτων.

Σκοπός

Η κατεύθυνση «Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση» απευθύνεται σε πτυχιούχους περιβαλλοντολόγους, επιστημών της θάλασσας, βιολόγους, ιχθυολόγους, γεωπόνους, δασολόγους και τεχνολόγους ιχθυολόγους με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και τη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού με σύγχρονες γνώσεις που θα στελεχώσει την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την αγορά εργασίας και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχοι

  • προαγωγή της επιστημονικής γνώσης που απαιτεί γνώσεις ιχθυολογίας και αλιευτικής βιολογίας και εφαρμόζεται στην ανάλυση, διαχείριση και προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων, των υδάτινων οικοσυστημάτων και των επιμέρους συνιστωσών τους
  • παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών με ικανότητα εκπόνησης αλιευτικών μελετών, διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων

 

Γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται

Ταυτοποίηση των υδρόβιων οργανισμών με χρήση εργαλείων ταξινόμησης -Τεχνικές δειγματοληψίας και καταγραφής παραμέτρων του νερού - Χρήση οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού - Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων - Αναζήτηση βιβλιογραφίας, συγγραφή επιστημονικών κειμένων και παρουσίαση επιστημονικού έργου - Υπολογισμός επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων, αλιευτικής προσπάθειας και ρυθμού εκμετάλλευσης - Εκτίμηση πληθυσμιακών παραμέτρων με στατιστικά και αλιευτικά προγράμματα - Εκτίμηση βιομάζας και αλιευτικής θνησιμότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα - Υπολογισμός τροφικού επιπέδου - Ανάλυση και διαχείριση προβλημάτων για την αντιμετώπιση διαταραχών των ιχθυοπληθυσμών, των ενδιαιτημάτων τους, των βιοκοινωνιών και των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού κατέχουν την τεχνογνωσία για να εργαστούν ως ιδιώτες, ως ερευνητικό προσωπικό σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού ή σε μελετητικά γραφεία. Μπορούν επίσης να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση.