Συντονιστική Επιτροπή

Διευθύντρια                                              

Αντιγόνη Λάζου, Καθηγήτρια

Αναπλ. Διευθύντρια                                              

Μαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά, Καθηγήτρια

Μέλη                                                                                                                

Ελένη Δροσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

​(Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων)

Αναστασία Κουβάτση, Καθηγήτρια

(Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική)

Βασίλειος Μιχαηλίδης, Καθηγητής

(Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα)

Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής

(Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης)

Αθανάσιος Τσίκληρας, Επίκουρος Καθηγητής

(Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση)