Αλιευτική διαχείριση

Περιγραφή

Αναλύονται οι τακτικές αλιείας και οι διαχειριστικές προσεγγίσεις με αναφορές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την αλιευτική νομοθεσία για τη θαλάσσια αλιεία με ξεχωριστή αναφορά στα εσωτερικά νερά και τις λιμνοθάλασσες. Αποτυπώνεται η επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς.

 

Περιεχόμενο διαλέξεων

Κοινωνικοοικονομικά αλιείας – Δυναμική διαχείριση – Συμπεριφορές και τακτικές αλιείας – Διαχειριστικές προσεγγίσεις και σενάρια – Κοινή αλιευτική πολιτική και αλιευτική νομοθεσία– Οικονομικά περιβάλλοντος – Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων και λιμνοθαλασσών – Τεχνητοί ύφαλοι – Κανονισμός αλιείας – Επιπτώσεις της αλιείας στους οργανισμούς και αποθέματα.

 

Στόχοι

Κατανόηση των διαχειριστικών προσεγγίσεων και της αλιευτικής πολιτικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Γνώση των αλιευτικών κανονισμών και των επιπτώσεων της αλιείας σε οργανισμούς και οικοσύστημα

 

Δεξιότητες

Ικανότητα ανάλυσης και διαχείρισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση διαταραχών των ιχθυοπληθυσμών και των ενδιαιτημάτων τους.

 

ECTS: 5

 

Συντονιστές

Τσίκληρας Αθανάσιος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (atsik@bio.auth.gr)

Μπόμπορη Δήμητρα, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (bobori@bio.auth.gr)